Hi. Tôi là Xuân Hiếu

Tôi là một blogger Marketer Digital Marketer Event Leader

Giới Thiệu
resume
Xem CV
blog
Đọc Blog
instagram
Instagram

Tôi là Nguyễn Xuân Hiếu – hay có thể gọi tôi là Xuân Hiếu Marketer

Năm nay tôi 23 tuổi.

Tôi thích viết, thích nuôi mèo, thích nuôi cá và thích cả Digital Marketing, thích chia sẻ và tâm sự . Cám ơn bạn đã ghé website hocdigital.xyz của tôi, rất mong được làm quen với các bạn.

Àdd! Để biết nhiều hơn về mình bạn có thể xem CV của mình ở đây nhé: XEM CV

(Visited 73.096 times, 3 visits today)

Latest From The Blog