Posts in Tài Nguyên

Chia Sẻ Tài Nguyên Template Event

Sau 3 năm sống trong nghề mình cũng có được những trải nghiệm nho nhỏ trong ngành từ những event nhỏ vài trăm người đến những sự kiện có quy mô hơn 2000 người, quá trình đó mình không ngừng nỗ lực thay đổi và hoàn thiện bản thân mình. Dưới đây là những tài liệu event, template event mẫu mình đã sử dụng trong công việc trong suốt dự án trong 3 năm qua.

Read More